KONTAKT

Adkop – Adam Heyke

Czaple 237
80-298 Gdańsk
Email: biuroadkop@o2.pl
Telefon: 503-759-053

 Skontaktuj się z nami

[wpgdprc "Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę."]

Administratorem Twoich danych osobowych jest ADKOP-Adam Heyke, Czaple 237, 80-298 Gdańsk. Twoje dane przetwarzamy wyłącznie w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy której jesteś stroną, a także wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym wymogu prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz przechowywania dowodów księgowych oraz w celach archiwizacyjnych i windykacyjnych. Podstawą przetwarzania danych jest wymóg umowny i ustawowy oraz jest realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji ww. celów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby zawrzeć, wykonać i zrealizować umowę. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje dotyczące RODO naszej firmy znajdziesz tutaj.